Erzurum ve Sivas Kongresi Amacı Nedir?

Erzurum ve Sivas Kongresi’nin amacı nedir? Erzurum Kongresi, milli birlik ve bağımsızlık mücadelesini örgütlemek için toplanmıştır. Sivas Kongresi ise Türkiye’nin geleceği için ulusal bir hükümetin kurulmasını amaçlamaktadır.

Erzurum ve Sivas Kongresi amacı nedir? Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan Erzurum ve Sivas Kongresi, milli birlik ve dayanışmayı sağlamak, ülkenin geleceğini şekillendirmek ve ulusal egemenliği güçlendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Erzurum ve Sivas Kongresi, 1919 yılında gerçekleşmiş olup, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme hakkını kullanma kararlılığını ortaya koymuştur. Kongrelerde, milli iradeye dayalı bir yönetim modeli benimsenmiş, vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmış ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için stratejiler belirlenmiştir. Erzurum ve Sivas Kongresi amacı nedir? Bu kongrelerde, Türk milletinin milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi, işgal altındaki toprakları kurtarmak ve bağımsızlık için mücadele etmek hedeflenmiştir. Kongreler, Türk milletinin özgürlük arayışında birleşmesini sağlamış ve Cumhuriyetin temellerini atmıştır. Bu kongreler, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesindeki önemli adımlardan biri olarak tarihteki yerini almıştır.

Erzurum ve Sivas Kongresi, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde önemli dönüm noktalarıdır.
Kongrelerin amacı, Milli Mücadele’nin örgütlenmesi ve ulusal birlik sağlanmasıdır.
Erzurum ve Sivas Kongresi, Türk milletinin iradesini temsil etmiştir.
Erzurum Kongresi, ulusal egemenlik ilkesini benimsemiş ve hedefler belirlemiştir.
Sivas Kongresi, Anadolu’nun tamamını kurtarma hedefini ortaya koymuştur.
 • Kongreler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde önemli bir rol oynamıştır.
 • Erzurum ve Sivas Kongresi, yurtsever aydınların bir araya gelerek milli mücadeleye yön verdiği toplantılardır.
 • Kongrelerde, ulusal birlik ve beraberlik vurgusu yapılmıştır.
 • Erzurum ve Sivas Kongresi, Türk milletinin kurtuluş mücadelesi için önemli adımlar atmıştır.
 • Kongreler, ulusal egemenlik ilkesinin temel alındığı toplumsal sözleşmelerdir.

Erzurum ve Sivas Kongresi’nin amacı nedir?

Erzurum ve Sivas Kongresi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kongrelerin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü sonrasında ortaya çıkan boşluğu doldurarak, Türk milletinin bağımsızlık hedefine ulaşmasını sağlamaktı.

Erzurum Kongresi Sivas Kongresi
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için stratejilerin belirlendiği bir kongredir. Türk milletinin ulusal birlik ve beraberlik içinde bağımsızlık mücadelesinin örgütlendiği bir kongredir.
Milli mücadelenin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini yönetmek amacıyla düzenlenmiştir.
Erzurum Kongresi’nde milli birlik ve beraberlik vurgulanmıştır. Sivas Kongresi’nde milli irade ve bağımsızlık ilan edilmiştir.

Erzurum Kongresi’nde neler konuşuldu?

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. Kongrede, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için alınacak önlemler ve izlenecek stratejiler tartışıldı. Ayrıca, Milli Mücadele’nin örgütlenmesi ve temsilcilerin seçilmesi gibi konular da ele alındı.

 • Milli mücadele süreci ve hedefleri konuşuldu.
 • Anadolu’nun işgaline karşı alınacak önlemler tartışıldı.
 • Yeni bir devletin kurulması ve yönetim biçimi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Sivas Kongresi’nde hangi kararlar alındı?

Sivas Kongresi, 4 Eylül – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kongrede, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini örgütlemek amacıyla çeşitli kararlar alındı. Bunlar arasında, Türkiye’nin bağımsızlığını savunan bir Meclis-i Mebusan’ın kurulması, Milli Ordu’nun oluşturulması ve temsilcilerin Ankara’ya gitmesi gibi önemli kararlar yer aldı.

 1. Milli Mücadele’nin yönetimi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması kararı alındı.
 2. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine destek vermek için her türlü fedakarlığa hazır olma kararı alındı.
 3. Anadolu’nun işgal edilmesine karşı mücadele etmek amacıyla silahlı kuvvetlerin oluşturulması kararı alındı.
 4. Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği kabul edildi ve kendisi Ankara’ya geçerek Milli Mücadele’nin merkezini oraya taşıdı.
 5. Sivas Kongresi’nde Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi kararı alındı ve bu belge Türk milletinin bağımsızlık hedeflerini ve sınırlarını belirledi.

Erzurum ve Sivas Kongresi ne zaman gerçekleşti?

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında, Sivas Kongresi ise 4 Eylül – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Her iki kongre de Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için önemli adımların atıldığı tarihlerdir.

Erzurum Kongresi Sivas Kongresi
23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 4 Eylül – 11 Eylül 1919
Milli Mücadele’nin ilk kongresidir. Milli Mücadele’nin ikinci kongresidir.
Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında gerçekleşti.

Erzurum ve Sivas Kongresi’nin sonuçları nelerdir?

Erzurum ve Sivas Kongresi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu kongrelerin sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı ve Milli Mücadele örgütlendi. Ayrıca, ulusal egemenlik ilkesi benimsendi ve Türk milletinin bağımsızlık hedefine doğru büyük bir adım atıldı.

Erzurum ve Sivas Kongresi’nin sonuçları arasında Milli Mücadele’nin başlatılması, ulusal bir hükümetin kurulması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılması bulunmaktadır.

Erzurum ve Sivas Kongresi’nde kimler yer aldı?

Erzurum Kongresi‘ne Türkiye’nin dört bir yanından gelen çeşitli illerin temsilcileri katıldı. Kongrede, Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Refet Bele ve diğer önemli isimler yer aldı. Sivas Kongresi‘ne ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen temsilciler katıldı ve bu kongrede de Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Milli Mücadele’nin örgütlenmesi için önemli kararlar alındı.

Erzurum ve Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, İsmet İnönü ve diğer milli mücadele liderleri yer aldı.

Erzurum ve Sivas Kongresi’nin önemi nedir?

Erzurum ve Sivas Kongresi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu kongreler, Türk milletinin ulusal egemenlik ilkesini benimsemesi, bağımsızlık hedefine yönelik stratejilerin belirlenmesi ve Milli Mücadele’nin örgütlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, bu kongreler Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında da etkili olmuştur.

Erzurum Kongresi’nin Önemi:

Erzurum Kongresi, Türk Milli Mücadelesi’nin önemli dönüm noktalarından biridir.

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanmıştır ve Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin organizasyonunu sağlamıştır.

Kongre, milli iradeye dayalı bir yönetim sisteminin kurulması ve bağımsızlık için mücadele edilmesi kararını almıştır.

Sivas Kongresi’nin Önemi:

Sivas Kongresi, Türk Milli Mücadelesi’nin en önemli dönüm noktalarından biridir.

Sivas Kongresi, 4 Eylül – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanmıştır ve Türkiye’nin kurtuluş mücadelesindeki birlik ve dayanışmayı pekiştirmiştir.

Kongre, Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için mücadele etme kararını almıştır ve Milli Mücadele’nin örgütlenmesini sağlamıştır.

Erzurum ve Sivas Kongresi’nin Ortak Önemi:

Erzurum ve Sivas Kongreleri, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinde birlik ve beraberlik ruhunun oluşmasını sağlamıştır.

Kongreler, ulusal egemenlik ilkesine dayanan yeni bir yönetim sisteminin kurulmasını hedeflemiştir.

Erzurum ve Sivas Kongreleri, Türk Milleti’nin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır.